Velg en side

Mest sannsynlig vet du allerede hvor viktig det er å ha mål å strekke seg etter. De er driverne for alt arbeidet du gjør, og sammen med en strategi skal målene gi deg retning og mening.

Men ikke alle mål er like gode.

Dersom mål er for vage eller gir for lite informasjon om hva man ønsker å oppnå, kan det fort bli vanskelig å vite hvordan man mest effektivt kan jobbe for å oppnå dem.

For å sikre at du alltid har gode og konkrete mål er det genialt å ta i bruk SMART.

Hva er SMARTe mål?

Kort fortalt er SMART en metode som skal hjelpe deg med å enkelt kvalitetssikre målene dine.

Det er ulike meninger om hvem som opprinnelig fant opp metoden. George T. Doran er ofte nevnt som opphavsmannen basert på publikasjonen “There’s a S.M.A.R.T. Way to Write Management’s Goals and Objectives” fra 1981, men det er stort sett “Management of Organizational Behaviour” av Hersey og Blanchard som brukes som kilde i skolepensum.

SMART er laget for å utarbeide kvantitative mål, noe vi stort sett alltid bruker i markedsføring. Bedriftens overordnede mål kan ofte være en blanding av både kvantitative og kvalitative mål.

Til nå har du sikkert skjønt at SMART er et akronym. Et SMART mål er spesifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbundet.

S for spesifikt

Det er viktig at et mål er spesifikt så man vet nøyaktig hva det innebærer og hva det betyr. Mål bør være så spesifikke at du kan svare på disse spørsmålene:

  • Hva ønsker du å oppnå med dette målet?
  • Hvorfor ønsker du å oppnå dette?
  • Hvem er best egnet for å klare målet?
  • Hvor skal målet gjøres/fullføres?
  • Hvilke utfordringer kan du møte på veien?

For å vite hvordan du skal oppnå disse målene trenger du en strategi, men det er en helt egen artikkel i seg selv.

M for målbart

Dersom man har mål som ikke er målbare, er det helt umulig å vite om man har lykkes eller ei. Hvis målet ditt er å “øke antall kunder” har du ikke peiling på om det er snakk om 10 eller 100 nye kunder, og hvordan skal du da kunne vite når målet er oppnådd?

Markedsføringsmålene dine må enten si noe om hvor mange som trengs, eller hvor mye som trengs før målet er vellykket.

A for attraktivt

Målene dine bør være ting du ønsker å jobbe mot, og som er viktige for deg og bedriften din. Aller helst bør de motivere deg til å stå på og jobbe for å komme i mål.

For å vite om et mål er attraktivt nok, spør deg selv hvorfor du ønsker å oppnå dette målet. Hvorfor er det viktig for deg eller bedriften din?

R for realistisk

Det er ingen vits i å sette seg en haug med urealistiske mål man aldri klarer å fullføre. Da kan man nesten like gjerne la være.

Mange setter mål som de tror er realistiske uten å egentlig tenke igjennom hva målene innebærer. Det er jo lett å føle og tro at noe er realistisk å få til. For å vite om målene dine er realistiske, spør deg selv:

  • Er dette målet verdt tiden og innsatsen det vil ta?
  • Er dette riktig tidspunkt for dette målet?
  • Kan jeg få til dette målet med ressursene jeg har tilgjengelig?
  • Kan jeg få til dette på egenhånd eller trenger jeg hjelp?

T for tidsbundet

Sist men ikke minst: målene dine trenger en klar frist!

Når skal dette målet være oppnådd? Hvor mye tid trenger du for å klare målet? Husk at tidsfristen må være realistisk: en for kort tidsfrist vil gjøre det umulig for deg å klare målet, mens en for lang tidsfrist vil gjøre at det blir nedprioritert og kanskje også glemt.

Bonus: E for enkelt

Noen velger å legge til en E på slutten, som betyr at målene også skal være enkle. Dette vil si at de skal være enkle å forstå og ikke unødvendig kompliserte. Jeg velger å ikke bruke dette i mine mål, men dersom du jobber i en større organisasjon kan det være lurt å avklare at målene er enkle nok til at alle forstår dem.

Eksempler på SMARTe mål:

For å sette SMART i kontekst, er det vel bare på sin plass med noen eksempler:

Diffust mål: “bli mer synlig på nett”
Smart mål: “øke antall unike besøkende på nettsiden med 30% i løpet av 2019”

Diffust mål: “få flere følgere på Instagram”
Smart mål: “få 100 nye følgere på Instagram innen måneden er omme”

Diffust mål: “skaffe flere potensielle kunder”
Smart mål: “øke konverteringen på nyhetsbrevet det neste halvåret med 5% av all webtrafikken”

Disse målene er spesifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbundet, og gir deg forhåpentligvis en pekepinn på hvordan du kan jobbe med dine egne mål.

Du bør ha både kortsiktige og langsiktige mål. Kortsiktige mål bør være mulige å nå innen noen måneder, mens langsiktige mål gjerne går over ett eller flere år.

Hvordan smarte mål hjelper deg med å skaffe resultater

Jeg er hellig overbevist om at smarte mål er helt essensielt for å lykkes med sin markedsføring. Jeg vet også at de er null verdt uten en strategi som viser vei.

Hvis du allerede har begynt å jobbe med smarte mål og føler du har kontroll: fantastisk! Ingenting er bedre enn det! Dessverre er det også her de fleste glemmer (eller enkelt og greit bare dropper) å utarbeide en strategi som skal redegjøre og forklare hvordan man skal nå disse målene, og heller gjør all markedsføring ad hoc.

Jeg forstår at en strategi virker vanskelig, tidkrevende og kjedelig, men jeg lover deg at det er tidsbesparende i lengden. Ikke minst kommer alt markedsføringsarbeidet du gjør til å bli mye mer meningsfullt. Smarte mål og en god strategi er den perfekte kombinasjon, og er det aller beste du kan gjøre for å oppnå resultater.

Smarte mål skal ikke bare få deg til å gjøre knallbra markedsføringsarbeid, de bør også jobbe opp mot bedriftens overordnede mål.

Hvis det overordnede målet ditt for det kommende året er å øke omsetningen med 30% bør markedsføringsmålene dine reflektere dette. Noen relevante mål kunne vært:

“Doble antall salg av <et spesifikt produkt> innen de neste 6 mnd”

“Øke gjennomsnittsverdien av hver kunde fra 399kr til 549kr innen årsslutt”

«Øke konverteringsraten fra lead til kunde med 2%»

Alle disse målene er med på å øke den totale omsetningen, og er derfor veldig hensiktsmessige med tanke på det overordnede målet. På den måten slipper du å bruke tid på mål som egentlig er uviktige. Det kan for eksempel være veldig fort gjort å henge seg opp i at man ønsker flere følgere og større engasjement på sosiale medier uten å helt egentlig vite hvordan dette skal hjelpe bedriften i det lange løp.

Jeg håper denne artikkelen gjorde det litt lettere å forstå hva SMARTe mål er og hvordan man bruker dem. Det er ikke så vanskelig som det kanskje ser ut som!

Hvis du fortsatt synes det er vanskelig å vite om målene dine er smarte eller om du har gjort det riktig, har jeg laget denne enkle sjekklisten som kan hjelpe deg:Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

two + 8 =